Кўриш имконияти чекланганлар учун

Корпоратив бошқарув тузилмаси

 • Акциядорлар умумий йиғилиши
  • Миноритар акционерлар қўмитаси
  • Кузатув кенгаши
   • Бош директор
    • Тижорат ва маркетингни ривожлантириш буйича директор
     • Тайер махсулотни ички ва ташки бозорда сотиш,маркетинг ва реклама ишларни ташкиллаштириш булими
     • Тайер махсулот омбори
     • Ахборот-технологиялар булими
    • Ишлаб чикариш буйича директор
     • Модернизациялаштириш,инвест ицияларни жалб этиш ва техник ишлаб чикариш булими
     • Бош энергетик хизмати
     • Бош механик хизмати
     • Техник-хафсизлик буйича мухандис
     • Бош технолог хизмати
     • Ишлаб-чикариш бирликлари
     • Сифат -назорати лаборатория ва стандартларга риоя килиш бошкарув хизмати
     • Хизмат курсатиш булими
    • Хом-аше манбасини ривожлантириш ва харид килиш буйича директор
     • Ташкий ва ички эхтиёжларни харид килиш булими
     • Моддий бойликларни бошкарув хизмати
     • Хом-аше манбасини ривожлантириш хизмати
     • Логистика хизмати
    • Бош бухгалтер
     • Молия ва бухгалтерия булими
     • Ишлаб -чикаришни ривожлани шини режалаштириш ва иктисо дий тахлил килиш булими
     • Шартнома мажбуриятларни назорат килиш ва юридик хизмати булими
     • Ходимлар бошкарув хизмати
     • Мехнат ресурсларидан самарали фойдаланиш ва мехнатга хак тулаш мутахассис
     • Кимматли когозлар ва жамоатчилик билан ишлаш буйича мутахассис
     • Иш юритувчи
   • Корпоратив маслахатчи
   • Ички аудитор хизмати
  • Тафтиш хайъати

Ишлаб чиқариш қуввати

 • Лойиҳавий қуввати 1 суткада 800 тонна пахта чигитини
  қайта ишлаш

 • Амалдаги қуввати 1 суткада 400-450 тонна
  пахта чигитини қайта ишлаш

Ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар

 • рафинацияланган усимлик мойи
 • дезодорацияланган ўсимлик мойи (қадоқланган идишларда)
 • хўжалик совуни
 • шрот
 • шелуха
 • ТЁК
 • ЁРДАМЧИ ТАРМОҚЛАР (БЎЛИМЛАР)

 • Техника бўлими (2 киши)
 • Бошқарма (37 киши)
 • Чигит хўжалиги омбори - ( 47 киши)
 • Чигит намлаш ва тайёрлов бўлими (52 киши)
 • Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика цехи (2 киши)
 • Электр цехи (31 киши)
 • Механика цехи (20 киши)
 • Марказий лабаратория (22 киши)
 • Моддий омбор (3 киши)
 • Темир йўл цехи (6 киши)
 • Ёғ омбори хўжалиги (8 киши)
 • Қозонхона цехи ( 21 киши)
 • Шелуха омбори (4 киши)
 • Совун цехи (43 киши)
 • Қурилиш цехи ( 11 киши)
 • Маркетиг бўлими (2 киши)
 • Қишлоқ хўжалиги бўлими ( 6 киши)
 • Ёрдамчи хўжалиги (1 киши)
 • Корхонани қўриқлаш хизмати ( 33 киши)
 • Тиббиёт бўлими ( 5 киши)